X

Naujienos

ADBL ROLLER LONGER

ADBL ROLLER LONGER

SHAFT EXTENSION KIT

Eensetuitbreidingsrollenvooreenroterende machine. Ontworpen door detailers om moeilijkeenvervelendeelementen, zoalsrondzijspiegels, emblemen, spoilers of bumpers probleemloostebereiken. Het gebruik van verlengingsrollenbiedt extra ruimteenzichtbaarheid, enbijgevolgookveiligwerkenaanveeleisendeonderdelen, zonder het risicotelopendat de verfbeschadigdwordt.