X

Naujienos

ADBL LITTLE RASCAL BLACK

ADBL LITTLE RASCAL BLACK

HEAVY-DUTY NYLON BRUSH

Nylonborstel. Geschiktvoorhetschoonmaken van moeilijkbereikbareplekkenmethardnekkigeverontreinigingen. Geschiktvoorkrasbestendigeoppervlakken.

Handigbijhetverwijderen van modder van luidsprekerroosters, drempels, sloten etc.

Perfectvoorhetplaatselijkschoonborstelen van hardnekkigevlekkenopstoffen.