X

ADBL GLASS PRO

ADBL GLASS PRO

PROFESSIONAL GLASS CLEANER

Super geconcentreerdeformule die het optischezichtherstelt. Extreemsnelleverdamping, zelfsbijhogeluchtvochtigheidenlagetemperaturen. Perfecteemulgering van vuil. Verwijdertmineraalenorganischafvalzoalswatervlekken, vogeluitwerpselen, nicotine, vingerafdrukkenenanderevetten. Laatgeenstrepenenvlekkenachter.

Wijze van gebruik:

Klaarvoorgebruik.

  1. Spray over het raam of op eenmicrovezeldoek.
  2. Veegvuilweg.
  3. Veeghet gebieddroog met eenaparteschone microfiber doek.

Aanvullenderichtlijnen:

  • Schuddenvoorgebruik.

Bewaren op een koele en droge plaats.

Bescherm tegen zonlicht.

Kan niet tegen vorst.

Beschikbare capaciteiten:

  • 500 ml
  • 1l
  • 5l

Tutorial: