X

Naujienos

ADBL INTERIOR CLEANER

ADBL INTERIOR CLEANER

FAST AND EASY DASHBOARD CLEANER

Verwijdert gemakkelijk lagen van vuil, vingerafdrukken, vuil, vet en oliën. NeutralepH. Perfect voorsnelleopruimacties. Herstelt het oorspronkelijkeinterieur. Geenachtergeblevenresidu, Geschiktvoor vinyl, plastic enrubbermaterialen. Na spoelen is nietnodig. Comfortabelegebruiksklareformuleenmooiefruitigegeur.

Wijze van gebruik:

Klaarvoorgebruik.

  1. Spray ADBL INTERIOR CLEANER op eenkwast of microvezel.
  2. Veeghet vuil op.
  3. Wrijfhet gebieddroog met eenaparteschone microfiber doek.

Aanvullenderichtlijnen:

  • Schuddenvoorgebruik.
  • Test eerst het oppervlak.

Bewaren op een koele en droge plaats.

Bescherm tegen zonlicht.

Kan niet tegen vorst.

Beschikbare capaciteiten:

  • 500 ml
  • 1 l
  • 5 l